Om kurset

 • Kurset gennemføres på én dag
 • Din undervisning overholder alle gældende regler
 • Bevis udstedes og sendes til din mail-adresse
 • Pris:650,00 (Betales via Mobilepay eller konto-overførsel)

  Kontooplysninger: Reg. Nr. 7264 konto nr.: 1182596
  Mobilepay nr.: 31434

Information

ABC-Førstehjælp har specialiseret sig i færdselsrelateret førstehjælp. Her hjælper vi køreskoler med at undervise deres elever i realistiske situations øvelser. For at erhverve sig et kørekort, er det et lovkrav at man har bestået et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Ved at vælge ABC-Førstehjælp vil man blive undervist af en meget seriøs og erfaren instruktør.
Instruktør ved ABC-Førstehjælp er uddannet af beredskabsforbundet.

FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP

Pr. 1. oktober 2006 besluttede folketinget, at alle, der erhverver kørekort første gang, jf. kørekortbekendtgørelsen skal gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.
Pr.19 januar 2013 er kørekortbestemmelsen blevet ændret. Alle, der vil erhverve et kørekort første gang, skal gennemføre et 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Det gælder både kørekort til bil/MC og traktor.
Har man modtaget undervisning i hjertelungeredning (HLR) samt hjertestarter (AED), kan der overføres merit fra dette modul, hvis det kan dokumenteres.
Kurset skal være gennemført straks efter start på et kørekortforløb og må max. være et år gammelt. Det 8 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet hjertelungeredning på 4 timer og det færdselsrelaterede førstehjælpsmodul på 4 timer.

På kurset vil du lære om forhold ved større og mindre ulykker. Du skal lære noget om farts virkning på kroppen og selvfølgelig lære de håndgreb, der gør førstehjælpen effektiv.

Kurset vil være fordelt med ca. 40 % teori og ca. 60 % praktiske øvelser.

Du vil afprøve de lærte færdigheder med realistiske situationsøvelser.

Medbring praktisk tøj, som kan tåle lidt snavs, da vi skal være udenfor noget af dagen, uanset vejret.

Der skal være minimum 8 personer og maksimum 16 på et kursus. Det er for at sikre en optimal undervisning for hele gruppen og selvfølgelig den enkelte elev.
Det forventes, at eleven deltager aktivt på kurset for at kunne bestå.
Der vil efter endt kursus blive udstedt gyldigt førstehjælpsbevis efter de nye retningslinjer anvist af dansk førstehjælpsråd.

KURSETS INDHOLD

 • Trafik kultur- Hvordan kan vi forbygge ulykker?
 • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Hjerte Lunge redning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Livreddende førstehjælp
 • ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Forebyggelse af Kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Hvordan påvirker farten og energien os ved ulykker